• Kickstart din karriere!

 • Kickstart din karriere!

Studerende

 

I Hydac A/S har vi en ambition om at tiltrække elever og studerende samt bidrage til, at du udvikler dig både fagligt og personligt under din uddannelse. Som studerende har du forskellige muligheder, hvis du har lyst til et samarbejde med os. Du kan komme i praktik, lave afgangs- og studieprojekter eller blive studentermedhjælper.

 

Det vigtigste for os er, at vi sammen får fastlagt formålet med praktikken eller studieprojektet fra begyndelsen. Med veldefinerede rammer og mål for samarbejdet er det lettere for os at planlægge forløbet og kende succeskriterierne, så vi undgår misforståelser og skuffende forventninger.

 

Hos os får du mulighed for at dele dine ideer og udvikle dine faglige såvel som personlige kompetencer.  Vi ved, at der er mange om buddet og kun få pladser. Så tøv ikke med at tage fat i os.  

Studieprojekt

I forbindelse med din uddannelse er det ofte relevant
at lave projekter i samarbejde med virksomheder.
Det kan både være i forbindelse med et specifikt fag
eller som afgangsprojekt. Projektet skal gerne udspringe
i en konkret udfordring, som vi har her i Hydac. Det er
vigtigt for os at studieprojektet både giver mening for
dig og for os.

Praktik

Praktik er din mulighed for at få prøvet teorien fra
studiebøgerne af. Som praktikant hos os får du en
omfattende indsigt i, hvordan Hydac fungerer på
mange niveauer. De opgaver du får, forsøger vi, at
tilpasse til den viden og de ønsker, du har
om at udvikle dig fagligt.

Bachelor/Speciale

90% af alle afgangsprojekter gennemføres i sam-
arbejde med en virksomhed. Hos Hydac har vi haft
mange afgangsprojekter med forskellige studerende.
Vi oplever at et afgangsprojekt hos os gør dig endnu
bedre til at kommunikere, planlægge, udvikle og
udføre det, som du har beskæftiget dig med under
din uddannelse.


Studentermedhjælper


Praktik, studieprojekt eller afgangsprojekt kan
blive et værdifuldt springbræt til din fremtidige
karriere. Hos Hydac har vi også flere succes-
historier om, at  fx et praktikophold
ender med et studiejob.

Vi tilbyder

 • Ambitioner på dine vegne

  Vi tror på, at du kan præstere dit bedste, og nå de mål, du sætter dig. Vi kan slet ikke lade være med at have ambitioner på dine vegne. Vi ved, at vi har brug for dig til at løse fremtidens udfordringer.

 • Stiller ressourcer til rådighed

  Vi stiller meget gerne materialer, tid, faglig sparring eller noget helt tredje til rådighed for at realisere dine projekter eller gode ideer. Derudover sikre vi selvfølgelig, at du har lokaler, hvor du kan arbejde med dit projekt.

 • Realisering af dine projekter

  Du får mulighed for at arbejde med real-life cases og se dit arbejde blive brugt i virkeligheden. Vi hjælper dig med at identificere områder/muligheder, hvor du kan udvikle dit projekt eller din ide og gå fra plan til handling.

 • Faglig med og modspil Faglig med og modspil

  Vi sætter gerne tid af til sparring og feedback på faglige problematikker eller andre dilemmaer, der kan opstå under et projekt. Vi ved, at såvel et skulderklap som fagligt modspil er vigtig i udviklingen af dit projekt eller praktikforløb.  Derfor sørger vi for, at du får den rette vejledning, og at dine opgaver er studierelevante, progressive og udfordrende for dig.

 • Sammenhold – vi hjælper hinanden

  Vi hjælper hinanden og har sammen et ansvar for at danne rammerne for en god arbejdsplads, hvor der er plads til grin og glæde. Derfor har vi sat bordfodbold op, hvor du har mulighed for at dyste mod de ansatte på Hydac.

 • God mad - Kantineordning

  Vi prioriterer sundhed højt og dermed også det, som vi spiser. Kantinen er derfor et vigtigt samlingspunkt. Her serveres hver formiddag hjemmebagt fuldkornsboller med ost og pålæg. Til frokost er der både lune og kolde retter, og dagen igennem er der frisk frugt og kaffe til rådighed for alle.

 • Branding af egen person

  Udover erfaring og netværk har du mulighed for at bruge Hydac til at skabe synlighed omkring dig og dine kompetencer. Det kan fx være ved at promovere dit projekt på de sociale medier eller gennem dit CV.

 • Opnå personlige og faglige mål Opnå personlige og faglige mål

  Vi hjælper dig med at afdække og forstå dine styrker, værdier og interesser, så du lettere kan målrette din fremtidige karrierevej/udvikling.

Vores kultur

 

Vores kultur er skabt på baggrund af vores værdier og de rigtige medarbejdere. Mange at vores medarbejdere kalder det en Hydac-ånd, som de mærker hver dag, de kommer på arbejde. Det er utroligt svært at beskrive en Hydac-ånd med ord. Det er en oplevelse, man får, når man som gæst besøger Hydac A/S, eller man som ny medarbejder starter hos Hydac A/S. De ord som kan beskrive en Hydac-ånd bedst er; imødekommenhed, smil, glæder, sjov, hjælpsomhed, åbenhed og ærlighed.

 

I Hydac A/S har vi samlet alle de initiativer og tiltag, som virksomheden gør og står for, i et lille hæfte, som vi kalder for kulturprofilen. Du kan læse den her:

Projekter

 

Lige såvel som vi ansætter mennesker til mange forskellige roller og funktioner, har vi også studerende med vidt forskellig baggrunde. Det giver en god synergi både for dig, men også for os som ansatte.

Vi har samlet nogle projekter fra tidligere studerende på Hydac.

Udvikling af mobil filtreringsenhed

Mads Haubjerg og Henrik Vollsen

 

Dette projekt var et afgangsprojekt udarbejdet af Henrik Vollesen og Mads Haubjerg i perioden den 3. september 2018 - 21. december 2018.  Projektet blev lavet som led i afslutningen på deres uddannelsen i Integreret Design ved Syddansk  Universitet Odense.

 

Projektet tog udgangspunkt i udviklingen af en ny mobil offline filtreringsenhed, som blev udviklet på baggrund af markedsanalyser og dataindsamling.  Mads og Henrik's rapport beskæftigede sig dermed med design og konstruktion af produktet samt produktets økonomi.

Forbedring af strategisk indkøb og lagerstyring

Christian Kirdorf og Lasse Gudmandsen

 

Dette afgangsprojekt blev udarbejdet af Christian Miethe Kirdorf og Lasse Petersen Gudmandsen i perioden 1. september 2018 til 2. januar 2019. Projektet blev lavet som led i afslutningen på deres uddannelse i Global Management and Manufacturing ved Syddansk Universitet Odense.

 

Formålet med projektet var at forbedre den upstream supply chain (strategisk indkøb og lagerstyring) ved Hydac A/S, for at mindske antallet af "stockouts". 

We Offer

 • Ambitions on your behalf

  We believe that you can do your best and achieve your goals. We want you to succeed in implementing your project or idea and we believe that you can do it even better than you think you can. We know that we need you to solve the future challenges. 

 • We provide you with resources

  We provide you with resources such as time, materials and professional sparring to realize your project or your business idea. We make sure that you have acess to equipment, supplies, and a working space.

 • Realisation of your projects

  You will have the opportunity to work on real-life cases and to see your work in action. We want to realize your project by helping you identify areas where your idea or project can grow and improve professionally.

 • Professional and technical know-how

  We take our time to help you with professional challenges, which may emerge during a project or an internship. We know that it's important for you to feel supported and to know that you are progressing. Therefore we provide  you with adequate  supervision  and  offer the opportunity to work on tasks that are career-related, progressive and challenging for you.

 • Solidarity - We help each other

  We help each other. Together we have a responsibility to make Hydac a great place to work. It is important that we make room for fun and joy. In this spirit, we have set up football tables, where you can compete with Hydac employees.

 • Great food - Canteen

  One of our big priorities is health and therefore it is important what we eat. Every morning, our canteen offers homemade buns with cheese and cold cuts. For lunch, we offer warm and cold dishes, and throughout the day fresh fruit is available for everyone. 

 • Personal branding

  Beside experience and network, you can use Hydac to boost your visibility and your skills through social media or through your CV. You are more than welcome to promote your project at Linkedin.

 • Achieve personally and academically goals

  We want to help you in developing awareness of your strengths, values and interests, which will enable you to better align your personal and future professional direction.

 • M01 Galerie Element 1

  Nummer 1

 • M01 Galerie Element 2

  Nummer 2

 • M01 Galerie Element 4

  Nummer 4

 • M01 Galerie Element 5

  Nummer 5

 • M01 Galerie Element 8

  Nummer 8

Kontakt

Casper Ladeby

Kontaktoplysninger

 

Har du lyst til et samarbejde med Hydac eller har du spørgsmål så tag kontakt til Casper Ladeby.

 

Kontaktoplysninger:

Følg os...

Find vej!